Alles over de burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. Als voorzitter van de raadsvergadering heeft de burgemeester geen stemrecht in de raad. De burgemeester heeft als dagelijks bestuurder ook eigen verantwoordelijkheden. De burgemeester is altijd de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. Daarnaast is de burgemeester altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Waaronder het gezag over de politie en de brandweer.