Alles over het college

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en de wethouders hebben een eigen taakgebied of portefeuille maar besluiten worden door het college als geheel genomen. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad; het algemeen bestuur van de gemeente. Dit gebeurt in de vorm van rapportages, memo's en bijeenkomsten. Daarnaast voer het college zelfstandig wetten en regelingen van het rijk in de provincie uit.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Het Hogeland. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Hoe ze dat doen is vastgelegd in het coalitieakkoord.

Op 2 januari 2019 zijn de wethouders benoemd. De burgemeester wordt op een later moment benoemd door de Kroon. De heer Henk Jan Bolding is vanaf 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van Het Hogeland, tot het moment dat een burgemeester is benoemd.

Waarnemend burgemeester Henk Jan Bolding

 • Openbare orde en veiligheid
 • P&O
 • Facilitair
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Gaswinningsdossier (gezamenlijke portefeuille)
 • Integrale samenwerking / bestuurlijke verhoudingen

Wethouder Eltjo Dijkhuis

 • FinanciĆ«n
 • Ruimtelijke Ordening
 • Vergunning verlening en toezicht
 • Havens
 • Economische Zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Kunst en Cultuur
 • Erfgoed

Wethouder Kristel Rutgers

 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Klimaatbeleid en energietransitie
 • Gaswinningsdossier (gezamenlijke portefeuille)

Wethouder Harmannus Blok

 • Recreatie en Toerisme
 • Landbouw, Visserij en Natuur
 • Beheer en Onderhoud
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Milieu en circulaire economie (afval, water, riolering)
 • Sport
 • Omgevingswet

Wethouder Mariette de Visser

 • WMO
 • Zorg en Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Participatie (incl. arbeidsmarkt)
 • Publiek vervoer
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Coƶrdinerend portefeuillehouder Inclusie