Hoe komt de raad tot een besluit?

De werkwijze van de gemeenteraad is vastgelegd in het Reglement van orde (pdf, 110kb) voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Het Hogeland.

Er zijn meerdere manieren waarop een raad tot een besluit komt. Voorafgaand een besluit wordt er op verschillende manieren informatie ingewonnen.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen in de raad en de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het presidium. De griffier is de secretaris van het presidium.

Het presidium stelt het vergaderschema van de raad vast en bereidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad voor. Daarnaast stelt het presidium de lange termijnagenda van de raad vast.

Hoe worden onderwerpen in de raad besproken?

Er zijn drie manieren waarop een onderwerp in de raad besproken kan worden:

  1. Beeldvorming: informatie delen zonder oordeel.
    Raadsleden gebruiken een beeldvormende vergadering om zich te laten informeren over de onderwerpen.
  2. Oordeelsvorming: vaststellen wat je ervan vindt.
    Tijdens de oordeelvormende vergadering bestaat voor inwoners, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om in te spreken.
  3. Besluitvorming: samen het besluit nemen.  
    Hierbij neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde feiten, de gegevens van de insprekers en de standpunten van de raadsleden.