Instrumenten van de raad

Om zijn taak goed uit te voeren kan de raad gebruiken maken van verschillende instrumenten. 

  • Een amendement; een voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel.

  • Een motie; een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten.

  • Een initiatiefvoorstel; een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad.

  • Een interpellatie; een raadslid kan het college schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid.

  • Recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand.