Vertel het de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld via een brief of e-mail. Dit bericht is openbaar en wordt ook op de website van de gemeente als ingekomen stuk gepubliceerd. Het is belangrijk dit goed te realiseren. Brieven van inwoners worden altijd geanonimiseerd.

Contact met de raad

Ook kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met een van de raadsleden.

Inspreken

Daarnaast is er de mogelijk om 5 minuten in te spreken in de vergadering. Hiervoor is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Dit moet minimaal 24 uur van te voren bij de griffie, via griffie@hethogeland.nl. Belangrijke gegevens die bij het aanmelden niet mogen ontbreken zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen.