Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is volgens de Grondwet het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Het Hogeland. De gemeenteraad gaat over de leef- en woonomgeving binnen Het Hogeland en stelt gemeentelijke regelingen (zogenaamde verordeningen) vast. Dat kan gaan over de verkeersveiligheid, ruimtelijke plannen of het cultuurbeleid. De subsidieverordening is – bijvoorbeeld – een gemeentelijke regeling, waarin regels staan opgenomen over de toekenning van bepaalde subsidies. De raad stelt deze verordening vast, terwijl het college – ook wel het dagelijks bestuur genoemd - deze uitvoert. De raad stelt ook jaarlijks de begroting vast.  

De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders alle afspraken nakomt.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Elke vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kiezen de inwoners van 18 jaar een ouder de nieuwe gemeenteraad. Op 21 november 2018 hebben de inwoners van het Hogeland de nieuwe raad gekozen. Deze gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente het Hogeland gekozen en bestaat uit 29 raadsleden, verdeelt over 7 fracties. Een fractie is een groep raadsleden van dezelfde politieke partij.

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. De kleinste gemeenten (tot 3.000 inwoners) hebben 9 raadsleden, de grootste gemeenten (meer dan 200.000 inwoners) hebben 45 raadsleden.

Het aantal stemmen (pdf, 862kb) dat een politieke partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen krijgt, bepaalt de grootte van de fractie en daarmee ook de invloed die een partij heeft op het bestuur van de gemeente. 

De volgende verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden in het jaar 2022.