Harma Dost

Raadslid CDA

 

Het CDA is een moderne volkspartij die midden in de samenleving staat. Zichtbaar zijn, aanspreekbaar en aanwezig zijn bij verschillende activiteiten, informatiebijeenkomsten en bewonersinitiatieven is belangrijk. Een plek zoeken tussen de inwoners en de politiek en daarin vooral mezelf zijn vind ik van heel groot belang; mensen mogen weten wat ze aan mij hebben.

Er is nog veel te doen om ons mooie gebied op de kaart te krijgen; zowel op toeristisch gebied als wel op het gebied van werkgelegenheid. We moeten niet denken in krimp en vergrijzing maar in kansen en vergroening. Daarbij moeten we zorgen dat jongeren niet wegtrekken; zij moeten zich hier kunnen ontwikkelen en hier kunnen wonen en werken.

We mogen trots zijn op ons Groninger land, onze cultuur en onze taal. Dat maakt wie we zijn en is onze identiteit. Daar wil ik mij graag voor inzetten!

De uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap onderschrijf ik volledig. Een samenleving vormen we met elkaar, ieder naar zijn eigen kunnen en waar we elkaar helpen. Daarbij vormt het rentmeesterschap de duurzame basis; niet alleen met aandacht voor onze leefomgeving (aarde, natuur) maar zeker ook in duurzame relaties van mens tot mens, aandacht voor elkaar.

Aandachtsgebieden

  • Dienstverlening en Communicatie
  • Kunst en Cultuur
  • Erfgoed
  • Recreatie en Toerisme
  • Leefbaarheid
  • Sport
  • Economische Zaken
  • Participatiewet

Hoofdbetrekking

  • Secretaresse/projectondersteuner bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (betaald)

Nevenfuncties

  • Lid bestuur CDA Provincie Groningen (onbetaald)