Sandra Herkströter

Raadslid SP
Sandra Herkströter

Contact

Trekweg 32
9997 PA Doodstil
06 - 3400 7659

Nevenactiviteit

  • Voorzitter Stichting KindH (onbetaald)
  • Casusregisseur Ik&Zorg (betaald)