Han Hefting

Raadslid PvdA

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad omdat ik graag invloed wil uitoefenen op mijn omgeving. Vanuit een ruime ervaring in het openbaar bestuur en vele andere bestuurlijke functies op diverse terreinen, meen ik als volksvertegenwoordiger te kunnen bijdragen aan de versterking van de kaderstellende en controlerende taak van de raad.

Aandachtsgebieden

Ruimtelijke ordening en sociaal domein.

Nevenfuncties

  • Student Rechtsgeleerdheid RUG (onbezoldigd)
  • Pianostemmer (bezoldigd)

"Ik wil het verschil kunnen maken"

Nieuw als raadslid in Het Hogeland maar niet nieuw in de politiek

Ik ben nog maar heel kort (sinds voorjaar 2022) raadslid voor deze gemeente. Toch heb ik veel ervaring in de politiek, ik ben tien jaar wethouder geweest in de gemeente Beemster, tussen Purmerend en Alkmaar. Die plattelandsgemeente heeft veel overeenkomsten met de kenmerken van Het Hogeland. De politieke arena, daar voel ik mij ongelooflijk in thuis.

En zo kwam het min of meer…

Drie jaar geleden ben ik teruggekeerd naar mijn geboortegrond, ik ben namelijk geboren in Leens. Toen ik hier weer in de provincie Groningen woonde moest ik helemaal opnieuw beginnen. En dan zoek je vanalles om je heen. Vooral dat waar je je toe aangetrokken voelt. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid, dus dan kom je daar in onze gemeente ook al snel mee in aanraking. En die politiek, dat hoort echt heel erg bij mij. Ik kwam in het bestuur en dacht ‘goh, dit kan ik en dit wil ik ook wel heel erg graag”. Met mijn ervaring en inzichten die ik aan de andere kant van de tafel als wethouder heb opgedaan (lees hier meer over het dualisme) denk ik dat ik goed in staat ben om dat spel nu als raadslid te spelen. Altijd in het belang van de inwoners.

Ik zit hier niet voor jezelf

Je moet echt lol beleven aan het ‘iets doen voor een ander’. Aan het gebruiken van je kwaliteiten. De één wordt voetbalcoach, de ander helpt vluchtelingen en nog weer een ander is actief in het repaircafé of zet zich op een andere manier in. Zolang je maar datgene doet wat je leuk vindt en waar je een nuttige bijdrage kunt leveren. Zo wil ik een bijdrage leveren aan mijn omgeving en dan ook op zo’n manier dat ik het verschil kan maken.

Ik denk dat de inwoners van deze gemeente gebaat zijn bij een bestuur dat in staat is de inwoners goed te bedienen. Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan de functionaliteit, de werkzaamheid en de kwaliteit van de gemeenteraad van HHL. Dat komt bij mij vanuit mijn eigen ideologie. Ik voel me een sociaaldemocraat in hart en nieren. De gedrevenheid van Joop den Uyl dient mij daarbij toch wel als voorbeeld. Hoe hij zich voor de mensen in het land inzette, dat vind ik heel inspirerend.

We gaan echt stappen zetten

Over vier jaar staat er een gemeenteraad die steeds beter in staat is gebleken om vanuit gezamenlijk ontwikkelde doelen de gemeente echt vooruit te helpen. Als het aan mij ligt heeft de gemeenteraad daar dan een voortrekkende rol in gespeeld. Want gemeenteraden hebben nog een veel te afwachtende houding naar hun college, vind ik. Raden moeten veel meer initiatief tonen. De raad is tenslotte de volksvertegenwoordiging én het hoogste bestuursorgaan.  Er is genoeg ruimte waar we nog richting aan kunnen geven. Die rol wil ik pakken en over vier jaar wil ik zien dat we daar ook echt stappen in hebben gezet.

Het raadswerk kost me ongeveer twintig uur per week. Ik doe dit werk naast mijn voltijds studie rechten. Ik zit tussen de jonge studenten. Als ik klaar ben ben ik 67. Maar ik word er rijker van in mijn hoofd en doe het vooral voor mijzelf. Straks kan ik het wel ook gebruiken in mijn raadswerk. Voor die studie fiets ik dagelijks van Winsum naar de Stad. Vooral het stukje bij Koningslaagte dat vind ik een hele mooie plek om doorheen te fietsen.

Een waardevol experiment

Ik maak me wel eens zorgen over de kloof tussen de politiek en de maatschappij. Het Burgerberaad is een poging om burgers te betrekken bij het openbaar bestuur. En dat is wat mij betreft het experimenteren waard. Hier op Het Hogeland zijn we niet zo ver afgedreven van de wil, de wensen en het gevoel van de inwoners als we soms wel denken. Lang niet alle onderwerpen in de raad zijn interessant voor onze inwoners. Dat is ook niet erg. Maar op het moment dat soms tegengestelde belangen elkaar raken, moet je elkaar wel kunnen verstaan. Dat is wel belangrijk. Daar moeten we naar blijven kijken.

Tot slot, ik heb me voorgenomen om wat meer te ontspannen. Ik woon fijn en heb fijne mensen om me heen. Daar wil ik wat meer aandacht aan besteden. Ik speel piano en ben ook nog pianostemmer. Gewoon omdat ik muziek en muziektechniek een mooi ambacht vind. Je moet goed kunnen horen wat er gebeurt. En dat is wel de overeenkomst met mijn werk in de gemeenteraad, want goed kunnen luisteren dat moet je als raadslid ook.