Roelf Torringa | fractievoorzitter

Fractievoorzitter GemeenteBelangen
Roelf Torringa | fractievoorzitter

Aandachtsgebieden

Als raadslid van de gemeente Het Hogeland zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen, werken aan werk in dorpen en havens, goede verbindingen en goede voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles in beheer:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitair
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Gaswinningsdossier
 • Integrale samenwerking / bestuurlijke verhoudingen
 • FinanciĆ«n
 • Verkeer en Vervoer
 • Landbouw, Visserij en Natuur.

Hoofdbetrekking

 • Landbouwer (betaald)

Nevenfuncties

 • Penningmeester Landbouwvereniging Baflo Den Andel (onbetaald)
 • Secretaris en penningmeester Stichting Vriesenstein (betaald)
 • Voorzitter Stichting Fonds Jaco (onbetaald)
 • Secretaris en penningmeester stichting fonds voor de landbouw in de provincie Groningen (betaald)
 • Voorzitter Stichting Boerderijenboek Het Hogeland (onbetaald)
 • Plaatsvervangend lid van de Pachtkamer bij Rechtbank Noord-Nederland (betaald)