Verbindende schakel

De griffie is de verbindende schakel tussen het college, de raad en de inwoners van Het Hogeland. De meeste raadsleden hebben een baan naast hun werk voor de raad. De griffie helpt, ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn taken, maar ook de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad en de fracties. De griffie werkt voor alle raadsleden en fracties en is dus onafhankelijk en politiek neutraal.