Agenda - Gemeenteraad Bedum 19 februari 2015

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

De volgende agendapunten die WEL in de cie ABZ zijn besproken, keren (nog) NIET terug op deze agenda:

  • Reconstructie Wilhelminalaan fase 2
  • Lange termijn Agenda 2015 (LTA)

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 22 januari 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een ambulancepost aan de Sint Annerweg 2 te Bedum (rv nr 006)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Wijkaanpak (rv nr 007)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Jaarplan 2015 en begroting 2015-2019 van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 008)

Hamerstuk

(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 009)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 010)

Bijgevoegde documenten

Sluiting