Agenda - Gemeenteraad Bedum 31 maart 2015

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Tijdelijke toelating (i.v.m. vervanging) nieuw benoemd raadslid de heer M. Slager na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 014)

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 19 februari 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Overheveling budgetten 2014 – 2015 (rv nr 011)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Vervanging toplaag Cruyff Court – Arjen Robben Veld (rv nr 012)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Vergoeding leden rekenkamercommissie (Rkc) gemeente Bedum (rv nr 013)

Hamerstuk

Lange Termijn Agenda (LTA, rv nr 015)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Bestuurlijke inrichting provincie Groningen (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 018)

(Her) benoeming van leden in diverse gremia (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 016)

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 017)

Bijgevoegde documenten

Sluiting