Agenda - Gemeenteraad Bedum 23 april 2015

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Centrum Bedum – krediet uitvoering herinrichting plein Kleinestraat (rv nr 020)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering 31 maart 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Zienswijze jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 ARCG (rv nr 019)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 (rv nr 021)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Herziening bestemmingsplan “Bedrijvenpark Boterdiep”(rv nr 022)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Reconstructie Wilhelminalaan fase 2 (rv nr 023 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Van Dijk en Van de Kolk ( rv nr 024 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen (rv nr 025 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015 – 2018 (rv nr 027 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 026)

Bijgevoegde documenten

Sluiting