Agenda - Gemeenteraad Bedum 27 oktober 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 22 september 2016

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Groningen (rv nr 054)

Hamerstuk

Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad (onderdeel van het provinciaal Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2010) (rv nr 055)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Voortgang Programmaplan onderwijshuisvesting (rv nr 056)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 057)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 058)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting