Agenda - Gemeenteraad Bedum 26 januari 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 15 december 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Toelating nieuw benoemd raadslid mevrouw S. Journée-Schuiling na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 003)

Aanvraag ondersteuning project ‘Het Groene Ommetje’(rv nr 004)

Hamerstuk

Wijziging van de bouwverordening (rv nr 005)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo (rv nr 006)

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 007)

Bijgevoegde documenten

(Her-)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 008)

Bijgevoegde documenten

Benoeming selectiecommissie naamgevingscommissie (rv nr 009, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 010)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting