Agenda - Gemeenteraad Bedum 7 november 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Begroting 2018 (rv nr 063, reeds in uw bezit)

Bijgevoegde documenten

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie).

Bijgevoegde documenten

Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten)

Bijgevoegde documenten