Agenda - Gemeenteraad Bedum 18 oktober 2018

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling vergadering

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 20 septmeber 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Nieuwbouw MFA Sportpark Bedum (rv nr 057)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058)

Discussiestuk

Consultatie Stationsgebied (informerend, rechtstreeks geagendeerd)

Informeren/opinieren

Bijgevoegde documenten

Analyse tekort van het BUIG-budget en verbeterplan 2018 (rv nr 059, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)

Sluiting