Agenda - Gemeenteraad Bedum 4 november 2014

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken

Begroting 2015 (rv nr 058, reeds in uw bezit) notitie Bijlage play film

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie)

Bijgevoegde documenten

Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten)

Bijgevoegde documenten