Agenda - Gemeenteraad De Marne 27 maart 2014

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Installatie en beëdiging nieuwe raadsleden

Sluiting