Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 8 november 2018

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Bijeenkomsten

TijdOnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 oktober 2018

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Begrotingswijziging

Verantwoording en afrekening fractievergoeding 2017

Najaarsrapportage 2018 inclusief begrotingswijziging

Afscheid dhr. Bouwman

Sluiting