Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 13 juli 2017

Raadzaal Uithuizen
13.00 - 18.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Voorjaarsrapportage 2017

Kaderplan 2018-2021

Sluiting