Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 12 oktober 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 28 september 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Geactualiseerd Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG)

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen

Project Van Speykstraat 2 Roodeschool

Sluiting