Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 31 maart 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Spreekrecht burgers

Principe uitspraak herindeling Noord-Groningen

Sluiting