Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 3 juli 2014

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Programmaverantwoording en Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2015 GR Havenschap Groningen Seaports

Voorjaarsrapportage 2013

Kaderplan 2015 - 2018

Sluiting