Agenda - Gemeenteraad Winsum 14 december 2017

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Amendementen Impuls toekomstbestendig Winsum

Sluiting