Agenda - Gemeenteraad Winsum 5 april 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Financiering van een aantal grote projecten

Ontwerp Kindcentrum Baflo-Rasquert

Integraal centrum voor zorg en onderwijs Winsum

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 8 maart 2016

Motie vreemd aan de orde van de dag (na opinierende bespreking afgevoerd)

Bijgevoegde documenten

Sluiting