Agenda - Gemeenteraad Winsum 25 oktober 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Concept Begroting 2017 GR Participatie Noord Groningen

Overheidsparticipatie 'ḧet dorpsbudget' en 'the Right to Challenge'

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 27 september 2016

Vaststellen van de Visie Wonen en zorg gemeente Winsum

Renovatie clubgebouw ijsbaan Winsum

Toezeggingen

Begrotingswijziging

Bijgevoegde documenten

Sluiting