Agenda - Gemeenteraadsvergadering - Begroting 2019 opiniƫrend 14 maart 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 februari 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

6. Begroting 2019

7. Nota waardering en afschrijving vaste activa en Nota reserves en voorzieningen

8. Verordeningen en tarieven Onroerend en Roerend Zaakbelasting (OZB en RZB)

9. Sluiting