Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 30 november 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 4 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

Dienstverleningsconcept nieuwe gemeente Het Hogeland (wordt z.s.m. nagezonden)

Beheersplan kademuren en beschoeiingen

Wijziging APV inzake wet aanpak woonoverlast

Najaarsnota 2017

Bijgevoegde documenten

Controleprotocol

Bijgevoegde documenten

Sociaal Domein: Inkomensdeel

Rondvraag

Sluiting