Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 7 april 2016


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 10 maart 2016

Bijgevoegde documenten

Plan van aanpak woonvisie gemeente Bedum 2017 – 2021 - Voorafgaande aan de behandeling van dit punt zal bureau KAW een presentatie verzorgen

Actualisatie grondexploitatie terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Bijgevoegde documenten

Plan schuldhulpverlening Bedum, De Marne, Winsum 2016 - 2020

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting