Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 27 november 2014


19.30 - uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 2 oktober 2014

Bijgevoegde documenten

Jeugd en Wmo 2015 (Beleidsplannen en verordeningen)

Najaarsnota 2014

Bijgevoegde documenten

Controleprotocol 2014

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting