Agenda - Raadscommissie VROM Bedum 7 juni 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

opening en vaststelling agenda

Verslag de gecombineerde vergadering van 3 mie 2017 (ter kennisneming)

Bijgevoegde documenten

Presentatie: Aanwijzing karakteristieke panden in gemeente Bedum

Bijgevoegde documenten

Dorpsvisie Zuidwolde

Dorpsvisie Onderdendam

Bijgevoegde documenten

Ontwerpbegroting 2018 van ARCG

Bijgevoegde documenten

Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen

Bijgevoegde documenten

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting