Agenda - Raadscommissie VROM Bedum 15 juni 2016


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 18 mei 2016

Bijgevoegde documenten

Herinrichting Waldadrift

Bijgevoegde documenten

Actualisatie bebouwde komgrenzen inzake de Wegenverkeerswet

Bijgevoegde documenten

Grex Ter Laan 4

Bijgevoegde documenten

Groenonderhoud (agendering op verzoek gemeenteraad n.a.v. brief college, d.d. d 13 mei 2016, stuk reeds in uw bezit)

Bijgevoegde documenten

Lange termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting