Besluiten Raadsvergadering Het Hogeland 3 juni 2020

Digitale vergadering
19:00 - 23:00 uur

De vergadering is digitaal te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan op onderwerpen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Inspreken kan met een schriftelijke bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is voor de raadsleden. Ook digitaal inspreken via een opname of beeldverbinding is desgewenst mogelijk. Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Terug naar agenda