Besluiten Raadsvergadering Het Hogeland 1 juli 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1
19:00 - 23:00 uur

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen in het belang van ieders gezondheid.

De vergadering is daarom niet voor publiek en pers toegankelijk. De vergadering is wel digitaal te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan over voorstellen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Inspreken kan ter vergadering (onder bijzondere afspraken) of met een schriftelijke bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is voor de raadsleden. Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Terug naar agenda