Besluiten Raadsvergadering Het Hogeland 15 april 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1
19:00 - 20:00 uur

De raad komt bijeen om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen die, vanwege de coronamaatregelen, digitaal zijn voorbereid. Er zijn afspraken gemaakt over aanwezigheid van het quorum en de vergaderorde. De veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen en er worden geen toehoorders toegelaten. De vergadering is te volgen via de livestream op de website.

De schriftelijke beraadslagingen (reacties van de fracties op de voorstellen en de beantwoording

daarvan door het college) zijn bij de vergaderstukken geplaatst.

Terug naar agenda