Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 27 juni 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

(Her)benoeming van leden in diverse gremia

Voorjaarsnota 2017

Rondvraag

Sluiting