Agenda - Raadsklankbordgroep 2 mei 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 19 april 2017 (bijgevoegd)

Mededelingen

Stand van zaken herindeling (informatief punt)

“Ruimte!” een toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)

Herindelingsadvies gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)

Notitie omtrent synchronisatie van de vergaderschema’s gemeenteraden (bespreekpunt)

Rondvraag

Sluiting