Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 14 september 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 20 juli 2017

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Evaluatie Strategisch beleidskader 2016-2018 Werk & Inkomen

Verklaring van geen Bedenkingen Oude Dijk 59, Uithuizen

Sluiting