Agenda - Gemeenteraad Bedum 3 november 2015

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Begroting 2016 (rv nr 053)

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie)

Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten)