Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 13 mei 2015


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 9 april 2015

Bijgevoegde documenten

Vervolg project “Noaberschap”

Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen van een bestaande hoge druk gasleiding door twee nieuwe parallel gelegen leidingen in een gewijzigd, directer tracé, vanaf het Beijumerbos (Zuidwolde) naar het Gasontvangstation (GOS) te Thesinge (gem Ten Boer)

Ability jaarrekening 2014

Rondvraag (en eventuele mededelingen gaswinningsdossier)

Sluiting