Agenda - Gemeenteraad De Marne 16 juni 2015

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Jaarstukken 2014

Notitie interbestuurlijk toezicht 2014

Kadernota 2016-2019

Rondvraag

Sluiting