Agenda - Gemeenteraad De Marne 1 september 2015

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Bekendmaking besluitvorming herbenoeming burgemeester

Sluiting