Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 20 november 2014

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 2 oktober en 6 november 2014

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Vaststelling en afrekening fractievergoeding 2013 (hamerstuk)

Algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid

MEE cli├źntondersteuning

Sluiting