Agenda - Gemeenteraad Bedum 8 september 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant (RV048)

Discussiestuk

Sluiting