Agenda - Gemeenteraad Bedum 13 oktober 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bekrachtiging voornemen herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond: BMWE (rv nr 053)

Discussiestuk

Sluiting