Agenda - Gemeenteraad Winsum 8 april 2014

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Toelichting op het (in)formatieproces (door J. Hioekzema)

Gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het geven van een reactie

Toelichting op het vervolgproces (door J. Hoekzema)

Sluiting