Agenda - Gemeenteraad Winsum 27 maart 2014

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Be√ędiging van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad en college (bij afwezigheid van wethouders) (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Benoeming leden van het presidium (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Benoeming leden van de vertrouwenscommissie (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Sluiting