Agenda - Gemeenteraad Winsum 4 december 2018

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bestuursrapportage 2018-2

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 6 november 2018

Sluiting